Design & Art Direction
Startsida.png

Grafisk Identitet - Prototyp

PROTOTYP / GRAFISK PROFIL

Art direction / Design / Illustration

Som sagt den grafiska profilen till Prototyp tar sitt avstamp i Professor Baltazars maskinvärld. Med den som inspiration skapades en ny något stramare maskin som fick vara återkommande i hela profilen, både i sin helhet, som repeterat mönster och enskilt. Genom den växte logotypen fram. En logotyp som både kan stå för sig själv. Men även interageras in i maskinen.